FAQ


Kako funkcioniše Mladi BiH?

Mladi BiH je organizacija koju vodi bosanskohercegovačka omladina, za bosanskohercegovačku omladinu. Organizacija se sastoji od odbora, lidera projekta, aktivnih i neaktivnih članova. Mladi BiH radi po strukturi projekata. Na početku godine u septembru, predlažemo ideje i na taj način se stvori (privremeni) godišnji plan. Ovo je prvi put da aktivni članovi mogu predložiti ideje rukovodstvu i debatirati o tome međusobno. Ako postoji dovoljno interesa među aktivnim članovima za određeni događaj odnosno prijedlog, formira se od cjelokupne grupe aktivnih članova, projektna grupa za taj određeni događaj.

Tokom cijele godine organizuje se 3-4 plenarne sjednice na kojoj su prisutni svi aktivni članovi. Ovo je vrijeme kada projektne grupe razgovaraju o napretku njihovih projekata, projekti se evaluiraju i formiraju se nove ideje i projektne grupe.

Šta mogu kao aktivan član raditi u organizaciji Mladi BiH?

Postoje mnoge mogućnosti koje kao aktivan član u organizaciji možeš činiti. Neki aktivni članovi se zbog njihovog školovanja ili poslom bave promocijom, zapošljavanjanjem novih članova i / ili marketingom. Drugima je zabavnije biti aktivan u organizaciji događaja. Ti članovi, naprimjer, smišljaju teme, traže lokacije ili se bave koordinacijom događaja. Određeni članovi koji su zainteresovani za finansije, bave se finansijskom stranom organizacije. Oni se mogu, naprimjer, fokusirati na provjeru računa ili pomoći u pripremi budžeta za događaje.

Šta Mladi BiH očekuje od aktivnih članova?

Aktivno članstvo počinje svake godine u septembru i traje u principu godinu dana. U ljetnim mjesecima je pauza. Aktivni članovi rade na dobrovoljnjoj osnovi. Očekuje se od aktivnih članova da su prisutni na sastancima i da obavljaju svoje dužnosti na odgovarajući način. Tokom cijele godine, si ti ambasador Mladih BiH i aktivno učestvuješ u raspravi o cijeloj organizaciji.

Koliko aktivnih članova ima Mladi BiH?

Mladi BiH ima u prosjeku godišnje oko 25 aktivnih članova koji su posvećeni organizaciji.

Što bi postao/la aktivan član?

Kao prvo, Mladi BiH ti omogučava da iskoristiš svoje talente i znanje. Na taj način, želimo da stekneš (relevantno) iskustvo u sklopu organizacije, učestvuješ u timski rad i usavršavaš bosanski jezik. Mladi BiH nagrađuje aktivno članstvo sa certifikatom. Certifikat daje pregled tvog doprinosa organizaciji i biti će potpisan od strane odbora. Drugo, tokom plenarnih sjednica, rada na projektu i team building aktivnosti (posebno za aktivne članove Mladih BiH) upoznat češ mnogo novih bosanskih mladih ljudi. Konačno, Mladi BiH pruža platformu da se aktivno bavimo Bosnom i Hercegovinom i da zapravo nešto možemo značiti bosanskohercegovačkoj zajednici u Nizozemskoj i BiH.

Kako mogu postati aktivan član?

Pošalji jednu kratku motivaciju na info@mladi-bih.nl u kojoj češ izložiti svoje interese i ono što želiš doprinijeti i ostvariti unutar Mladi BiH. Zatim ćemo što brže moguće uspostaviti kontakt sa tobom.