‘AKTIVNO’ ČLANSTVO

Postoje mnoge mogućnosti koje kao aktivan član u organizaciji možeš činiti. Želimo ponuditi aktivnim članovima mogućnost da učestvuju u projektu gdje oni mogu iskoristiti svoje znanje, talent i iskustvo optimalno. Naprimjer:

  • Neki aktivni članovi se zbog njihovog školovanja ili poslom bave promocijom, zapošljavanjanjem novih članova i / ili marketingom.
  • Drugima je zabavnije biti aktivan u organizaciji događaja. Ti članovi, naprimjer, smiš¡ljaju teme, traže lokacije ili se bave koordinacijom događaja.
  • Članovi koji su zainteresovani za finansije, bave se finansijskom stranom organizacije. Oni se mogu naprimjer fokusirati na provjeru računa ili pomoći u pripremi budžeta za događaje.

Mladi BiH radi po strukturi projekata. Na početku godine u septembru, predlažemo ideje i na taj način se stvori (privremeni) godišnji plan. Ovo je prvi put da aktivni članovi mogu predložiti ideje rukovodstvu i debatirati o tome međusobno. Ako postoji dovoljno interesa među aktivnim članovima za određeni događaj odnosno prijedlog, formira se od cjelokupne grupe aktivnih članova, projektna grupa za taj određeni događaj. Mladi BiH ima u prosjeku godiš¡nje oko 25 aktivnih članova koji su posvećeni organizaciji. Svi naši aktivni članovi rade na dobrovoljnjoj osnovi. Tokom cijele godine se možeš prijaviti za aktivno članstvo!

Za koji rezultat?

Možda se pitaš šta aktivno članstvo tebi donosi? Mnogo!

  • Mladi BiH ti omogućava da iskoristiš svoje talente i znanje. Na taj način želimo da stekneš (relevantno) iskustvo u sklopu organizacije, timski rad i usavršavanje bosanskoga jezika. Možeš također dobiti priliku da svoje znanje steđeno tokom studija iskoristiš u praksi. Mladi BiH nagrađuje aktivno članstvo sa certifikatom. Certifikat daje pregled tvog doprinosa organizaciji i bit će potpisan od strane odbora.
  • Tokom plenarnih sjednica, rada na projektu i team building aktivnosti (posebno za aktivne članove Mladih BiH) upoznat češ mnogo novih bosanskih mladih ljudi. Dosadaašnje iskustvo pokazuje da su se mnoga vrijedna prijateljstva stvorila na ovaj način. Naravno da češ upoznati i puno neaktivnih članova.
  • Mladi BiH pruža platformu da se aktivno bavimo Bosnom i Hercegovinom i da zapravo nešto možemo značiti bosanskohercegovačkoj zajednici u Nizozemskoj i BiH.

Mi tebe tražimo!

Da li se želiš susresti sa drugim mladim Bosancima i Hercegovcima? Da li želiš sebe razvijati? Da li želiš svoje talente i znanje dobro iskoristiti, a u isto vrijeme učiniti nešto za Bosnu i Hercegovinu i bosanskohercegovačku zajednicu u Nizozemskoj? Priključi nam se! Pošalji kratku motivaciju na info@mladi-bih.nl u kojoj češ izložiti svoje interese i ono što želiš doprinijeti i ostvariti unutar Mladi BiH. Zatim ćemo što brže moguće uspostaviti kontakt sa tobom.