OPĆE INFORMACIJE

Mladi BiH je krovna organizacija mladih porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji žive u Holandiji. Mladi BiH kao organizacija djeluje od 2004. godine, a oficijelno je registrovana u decembru 2005. godine. Od septembra 2013. godine, kada je organizacija nakon dvije godine pauze ponovo aktivirana, do danas Mladi BiH broji 100 članova od kojih je 19 konstantno aktivno.

Vizija i misija Mladih BiH je da se poveže i podrži bosanskohercegovačka omladina u Holandiji. Mladi BiH organizuje formalne i neformalne događaje. Formalni događaji su naprimjer relevantni kursevi, predavanja, workshops, godišnji Dan Kulture i pomoć u organizovanju godišnje komemoracije pada Srebrenice u Haag-u. Pored toga, postoje neformalni događaji u organizaciji, koji uglavnom imaju za cilj da povežu bosanskohercegovačku omladinu. Primjeri su organizovane nogometne utakmice, fešte, druženja i godišnja roštiljada. Mladi BiH također na različite načine pokušava da pomogne Bosni i Hercegovini. Mladi BiH podržava lokalne dobrotvorne akcije sa svrhom prikupljanja novca, sarađuje sa organizacijama iz Bosne i Hercegovine i aktivno je učestvovala u prikupljanju novca i stvari nakon poplava u maju 2014. godine.

Da bi Mladi BiH opstao, clanovi placaju godisnju clanarinu od €15,- Ova clanarina osigurava da Mladi BiH ima stabilan prihod; da moze da plati svoje godisnje troskove i da godisnje moze organizovati odredene dogadaje. Nazalost, prihodi od clanarine nisu dovoljni da se finansiraju sve aktivnosti, stoga se traze na mnoge dogadaje ulaz. Mladi BiH kao organizacija nema cilj ostvariti profit. Stvaranje profita nije polaziste, ali je vazno za rast organizacije. Uz zdravije prihode, vise aktivnosti se mogu realizovati i mozemo na bolji nacin pomoci Bosni i Hercegovini i dijaspori u Nizozemskoj. Mi to zovemo Strategiju Ulaganja. S obzirom da clanovi Mladi BiH doprinose za stabilan godisnji prihod, organizacija je odlucila da clanovima da popust na dogadaje. Ovo takoder znaci i za aktivnosti koji imaju cilj prikupiti novac za dobrovoljne svrhe, jer clanovi indirektno doprinose na realizaciju ovake aktivnosti. Pored toga, Mladi BiH saradjuje sa drugim organizacijama tako da bi osiguravao finansijsko zdravlje Mladi BiH.

Rukovodstvo
Svako rukovodstvo ima dvije godine mandata, a ove godine, tačnije 1. oktobra se promijenilo rukovodstvo organizacije. Aktivni članovi ‘Mladi BiH’ koji su bili prisutni taj dan, glasali su i izabrali novo rukovodstvo.

Mladi BiH trenutno predstavljaju : Azra Alagic (predsjednica), Jasmina Berhamovic (potpredsjednica), Aid Henic (blagajnik) i Almasa Cerimovic (sekretar).